Методология на НИР,
2018/2019


Лектор: Проф. д-р Румен Стефанов, дм
Асистент: гл. ас. Георги Искров, дм
Катедра по социална медицина и обществено здраве, Факултет по обществено здраве, Медицински университет - ПловдивLast updated on November 11, 2020