Лекционен курс по Социална медицина и медицинска етика - част I

Модул по медицинска статистика 2019/2020

Лекция Заглавие Слайдове
1 Въведение в биостатистиката Свали като pdf файл от тук
2 Дескриптивна и инферентна статистика Свали като pdf файл от тук
3 Проверка на хипотеза. Параметрични тестове Свали като pdf файл от тук
4 Проверка на хипотеза. Непараметрични тестове Свали като pdf файл от тук
5 Корелационен анализ Свали като pdf файл от тук
6 Регресионен анализ Свали като pdf файл от тук
7 Анализ на времеви редове Свали като pdf файл от тук

Полезни материали

Формули по статистика Свали като pdf файл от тук
Примерен входящ тест Свали като pdf файл от тук
Избор на статистически тест Свали като pdf файл от тук
Правило на трите сигми Свали като pdf файл от тук


Last updated on November 11, 2020