Лекционен курс по Методология на НИР

Лекция Заглавие Слайдове
1 Въведение в НИР Свали като pdf файл от тук
2 Дескриптивна и инферентна статистика Свали като pdf файл от тук
3 Проверка на хипотеза. Параметрични тестове Свали като pdf файл от тук
4 Научни статии и презентации Свали като pdf файл от тук


Last updated on November 11, 2020